Đổi mới dạy học tiếng Anh, thiết kế giờ học “xuyên biên giới” ở trường miền núi

Đổi mới dạy học tiếng Anh, thiết kế giờ học “xuyên biên giới” ở trường miền núi

Trình bày tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành GD lần thứ VII, cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên trường THPT Hương Cần, Phú Thọ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020 chia sẻ phương pháp đổi mới dạy học tiếng Anh, thiết kế các giờ học xuyên biên giới.