Cần thiết phải tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cần thiết phải tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có rất nhiều ý kiến tranh luận nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không, nên bỏ thi và giao cho các trường xét tốt nghiệp sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó an toàn cho học sinh là tiêu chí quyết định trong tình hình dịch COVID-19 đang quay trở lại và ngày càng phức tạp hơn.