"Xóa mù" tiếng Anh cho sinh viên vùng khó

"Xóa mù" tiếng Anh cho sinh viên vùng khó

Nhằm thích ứng và bắt kịp xu thế giáo dục hiện đại, các trường thuộc Đại học Thái Nguyên chú trọng phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao để nâng tầm thương hiệu và mở ra nhiều cơ hội cho người học.