Ký kết hợp tác chiến lược giáo dục Việt Nam - New Zealand

Ký kết hợp tác chiến lược giáo dục Việt Nam - New Zealand

Chiều 21/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự lễ kí kết kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020-2023 giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand.